TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG


Tuyển dung:Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2022


Quản Lý Cửa Hàng

Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2022


Service Captain

Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2022


Service Supervisor

Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2022


Nhân Viên Phục Vụ (Full Time - Part Time)